Co je nenásilná komunikace?

Nenásilná komunikace je metoda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.


Ondráš Přibyla
lektor certifikovaný CNVC
Eva Malířová
lektorka - kandidátka CNVC, mediátorka, facilitátorka
koordinátorka kurzů