Co je nenásilná komunikace?

Nenásilná komunikace je metoda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.


lektor a performer
Adam Čajka
facilitátor, trenér, kandidát CNVC
Petr Sucháček
lektor, moderátor a vysokoškolský pedagog
Ondráš Přibyla
lektor certifikovaný CNVC