Kdo jsme a na čem chceme se školami spolupracovat?

Jsme skupina lektorů a lektorek, která se dlouhodobě věnuje nenásilné komunikaci. Na školách nám mimořádně záleží. Chceme je podporovat, aby byly místy, kde se lidem dobře pracuje i žije. Aby byly opravdové Školy pro lidi.

Máme výzkumně i prakticky ověřeno, že k dobré práci a životu na školách přispívá, když se v nich:

 • pracuje na kvalitních vztazích mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem. A když se cíleně budují dovednosti na všech stranách, aby takové vztahy byly možné.
 • pracuje s učitelskými sbory, neboť jen spokojení učitelé mohou vytvářet kvalitní vztahy se studujícími.
 • dostává podpory vedení školy, aby mohlo vytvářet podmínky, ve kterých mohou být učitelé spokojeni.

Nenásilná komunikace, její principy, praxe a dovednosti, které rozvíjí, umí v těchto oblastech zásadně pomoci. Proto jezdíme po školách s workshopy, facilitacemi a dalšími aktivitami.

Pro koho může být smysluplné s námi spolupracovat?

Ideálním parťákem je pro nás vedení školy. Můžeme pak pracovat s celým systémem fungování školy.

Rádi budeme spolupracovat také se skupinou učitelů a učitelek z jedné školy. Stále můžeme její systém výrazně podpořit.

A pokud se cítíte v systému vaší školy osamoceni, můžeme pracovat na vašich individuálních dovednostech.

 

Co jsme zjistili, že dělá Školu pro lidi?

Přemýšleli jsme, co je pro školy užitečné rozvíjet a v čem jim můžeme nabídnout podporu, pokud chtějí vytvářet prostředí, které je opravdu pro lidi. Pro všechny lidi, pro děti, pro učitelky a učitele, kuchařky a kuchaře, školníky a školnice, pro rodiče.

Bavili jsme se s řediteli a ředitelkami, psychology a psycholožkami, učiteli a učitelkami z velkých škol a velkých měst i z malotřídek a vesnic. Ptali jsme se jich, co konkrétně (ne)funguje u nich na školách.

Následující témata se opakovala, a tvoří tak pro nás Školu pro lidi. Pojďte si je projít s námi a můžete si v hlavě odškrtávat, co u vás na škole už funguje a co byste případně chtěli rozvíjet.

 • Víte, kam směřujete a na jakých hodnotách stavíte. Podle nich také vybíráte zaměstnance, aby k vám zapadli.
 • Směřování berete za své, protože se k němu můžete všichni vyjádřit.
 • Vedení školy hodnoty ztělesňuje. Vedení má politiku otevřených dveří, je ostatním k dispozici.
 • Role lidí ve škole jsou pojmenované přehledně a tak, aby byla odpovědnost rozdělená rovnoměrně, zejména na základě kompetencí, zájmů a dovedností.
 • Pokud se nastaví pravidla, platí pro všechny. Myslíte na to, jak využíváte svou moc. Ať už jde o přezouvání, čekání v řadě na oběd, chození včas nebo že se vzájemně necháváte domluvit.
 • Máte prostor poznat se i mimo pracovní témata. Zajímáte se i o své osobní kontexty.
 • Konflikty jsou pro vás součástí cesty za vizí. Kdokoli může říct, co si myslí nebo co se mu/jí nelíbí.
 • Na řešení náročných situací máte domluvené mechanismy – nenecháváte pocity jen tak odeznít.
 • Pečujete o rozdíly a odlišnosti. Ať už jsou mezigenerační, nebo čistě názorové.
 • Máte prostor poznat se i mimo pracovní témata. Zajímáte se i o své osobní kontexty.
 • Konflikty jsou pro vás součástí cesty za vizí. Kdokoli může říct, co si myslí nebo co se mu/jí nelíbí.
 • Na řešení náročných situací máte domluvené mechanismy – nenecháváte pocity jen tak odeznít.
 • Pečujete o rozdíly a odlišnosti. Ať už jsou mezigenerační, nebo čistě názorové.
 • Pomáháte si, a tak mezi sebe rozdělujete zátěž. Sdílíte materiály, konzultujete práci s konkrétními žáky apod.
 • Kontinuálně spolupracujete i na něčem jiném, než je přímo výuka, např. na vizi školy, školním vzdělávacím programu nebo vašem rozvoji.
 • Potkáváte se a sdílíte dobrou praxi s kolegy a kolegyněmi z jiných škol.
 • Máte popsané možnosti rozvoje a vzdělávání učitelů i žáků.
 • Vytváříte si speciální prostor na to, sdílet si své pokroky v učitelské práci a diskutovat o nich. Speciální prostor věnujete reflexi a práci s chybou.
 • Nabízíte učitelskému sboru podporu pro práci s žáky se specifickými potřebami.
 • Když se rozhodujete, do jakých aktivit se pouštět jako celá škola i jako jednotlivci, myslíte na své kapacity.
 • Myslíte na dlouhodobou udržitelnost už při plánování.
 • Dobré vztahy nepodmiňujete požadavkem nekonečně si pomáhat.
 • Dokážete říct, pokud něco překračuje vaše hranice. A dokážete se zeptat kolegů a kolegyň, jak jsou na tom oni, pokud máte dojem, že je překračují sami.
 • Vedení se se zaměstnanci otevřeně baví o platech a klade důraz na férovost, i když máte tabulky. Je transparentní v tom, jak fungují odměny, velikosti úvazků apod.
 • Vedení se zajímá o různé možnosti financování a buduje svoje dovednosti v oblasti získávání zdrojů.
 • Máte od vedení finanční podporu na vzdělávání, společné akce a práci, která následuje vizi, např. spolupráci v tandemu.
 • Záleží vám na tom, jak vypadají třídy i jiné školní prostory.
  Podílíte se na jeho utváření – zaměstnanci i děti mohou do jeho podoby mluvit.
 • Pečlivě vybíráte vybavení a učící pomůcky.
 • Chodby a jídelna jsou pro vás zásadní místa setkávání. Na každém, kdo se ve škole pohybuje, vám záleží.

Jak může naše spolupráce vypadat?

Lákají nás spíše dlouhodobější podoby spolupráce, abychom přispěli k opravdovému posunu, který po jednom setkání typicky nenastane. Začít ale klidně můžeme jednodenním úvodem.

Následující formy umíme různě kombinovat, dle naší společné domluvy.

 • Máme akreditaci MŠMT na jednodenní až čtyřdenní workshopy nenásilné komunikace.
 • Z naší zkušenosti se spolupráce nejlépe startuje úvodním workshopem s dvěma až třemi navazujícími setkáními. Na nich můžeme pracovat s tím, co se událo v mezičase a jak se nabyté znalosti a dovednosti projevují v praxi, jaké mají dopady a důsledky.
 • Obsah navazujících setkání se může lišit dle aktuálních potřeb. Může být zaměřený na prevenci a řešení konfliktních situací, zpětnou vazbu v učitelském kolektivu, komunikaci s rodiči, nastavování a udržování vlastních hranic apod.
 • V některých tématech se může hodit spíše mít průvodce vaší diskuzí než někoho, kdo dodává obsah.
 • Můžeme facilitovat složitou diskuzi tak, aby byla efektivní. Umíme vám pomoci otevřít a prodiskutovat náročná témata, která potřebujete například s učitelským sborem posunout. Můžeme vás provést utvářením vize vaší školy, reflexí či supervizním setkáním, případně vám můžeme moderovat klíčovou poradu apod.
 • Součástí naší spolupráce může být nejenom práce s větší skupinou, ale také s jednotlivci, kteří chtějí najít konkrétní cestu, jak dělat svou práci třeba trochu jinak. Proto nabízíme – ideálně jako doplnění k workshopům a facilitacím – také konzultace individuální nebo v menší skupině.

Kdo za Školou pro lidi stojí?

Školu pro lidi jako projekt NVC Brno koordinují a rozvíjejí Hanka a Petr.


Hanka se od školy věnovala podpoře lidí, jejich rozvoji a spolupráci ve firmách z role personalistky.
4 roky byla ve vedení organizace zabývající se vzděláváním učitelů a vedla tým podporující inovace ve výuce na pedagogických fakultách.

Teď je na volné noze a pomáhá nastavovat komunikaci a spolupráci v učitelských i firemních týmech tak, aby lidé dělali svou práci rádi a kvalitně.

Když Petr studoval pedagogiku, zajímalo ho, jak to ve školách zařídit, aby se tam všem dobře žilo a zároveň byly naplňovány stanovené cíle.

Nenásilná komunikace mu v tom byla a je velkou pomocnicí. Teď mimo svou lektorskou a facilitační práci pomáhá připravovat budoucí učitele na profesi a v rámci Centra rozvoje pedagogických kompetencí Masarykovy univerzity učí vysokoškolské učitele, jak učit.

Na spolupráci s konkrétními školami se podílejí také další členové týmu NVC Brno:

Adam Čajka

Adam Čajka

Petr Holík

Petr Holík

Eva Malířová

Napište nám a potkejme se!

Pokud vás zajímá víc nebo už víte, že byste chtěli spolupracovat, napište nám na skolaprolidi@nenasilnakomunikace.org.

Bude pro nás užitečné, pokud rovnou do e-mailu uvedete:

 • jak velká škola jste (kolik dětí, kolik učitelů a učitelek),
 • jaké jsou vaše stávající plány a jak je do nich zapojený učitelský sbor (případně další lidé kolem školy),
 • jaké jsou vaše záměry, kdo do nich má být zapojený a jakou byste si v tom představovali naši roli,
 • telefonní číslo, na které se vám můžeme ozvat,
 • … a pak si zavoláme a domluvíme se, jak by naše spolupráce mohla vypadat.

Co nám potvrzují data?

Potřebujeme pracovat na kvalitních vztazích mezi vyučujícími a studujícími ve školách a budovat dovednosti na všech stranách, aby takové vztahy byly vůbec možné, protože…

Dosavadní literatura konzistentně potvrzuje, že pozitivní vztah mezi vyučujícími a studujícími má zásadní význam pro zlepšení studijních výsledků studujících (např. Hamre & Pianta, 2001; Hughes et al., 2008; Roorda et al., 2017). Kromě toho se také ukázalo, že studijní výsledky následně ovlivňují vztahy mezi vyučujícími a studujícími (Hajovsky et al., 2017), někdy s jasnými recipročními cestami (Hu et al., 2021; Hughes et al., 2012; Zee et al., 2021); cit. dle (Hajovsky & Chestnut, 2023).

Index kvality vztahu studujících s vyučujícími v České republice je nejnižší ze všech sledovaných zemí OECD a EU. V indexu pociťované sounáležitosti studujících se školou jsme čtvrtí nejhorší. To jsou špatné zprávy, které rozhodně nevylepší to, že podobně nízká čísla v těchto oblastech vykazuje české školství podle mezinárodních výzkumů dlouhodobě. (Národní zpráva PISA 2022, ČŠI, 2023, s. 67–69)

Potřebujeme pracovat s učitelskými sbory, neboť jen spokojení vyučující mohou vytvářet kvalitní vztahy se studujícími, protože…

Pozitivní klima učitelského sboru je jedním ze znaků úspěšných základních škol (Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách, ČŠI, 2021) a stejně tak souvisí s pozitivními výsledky studujících (Klima učitelského sboru, problémové třídy a aplikace didaktických metod učiteli, ČŠI, 2021; Zjištění z modulu TALIS-PISA, ČŠI, 2021).

Potřebujeme pracovat s vedením školy a podporovat jej, aby mohlo vytvářet podmínky, ve kterých mohou být vyučující spokojeni, protože…

Úspěšné jsou v tomto kontextu ty školy, které mají svou vizi. Z tohoto hlediska je klíčová role vedení školy nejen jako pomyslného „ochránce vize a hodnot školy“ a iniciátora změny, ale také kolektivní charakter pedagogického vedení školy, kdy se nositeli vize, hodnot a inovací postupně stávají rovněž vyučující, případně další zainteresovaní aktéři. (Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách, ČŠI, 2021)

 

Organizace, které sledujeme a jejichž práce si vážíme

societyforall.cz