Eva Malířová

Mé působení v globálním vzdělávání a práci s vyučujícími mne vedlo k otázkám, jak mluvit o kontroverzních tématech, kdy se naše postoje a hodnoty liší, jak nakládat s mocí a mocenskými nerovnostmi, chceme-li vytvářet společenství, organizace a svět, kde jsou brány v úvahu potřeby všech. Mnoho odpovědí a významnou oporu jsem našla právě v nenásilné komunikaci.

 

Dává mi smysl propojovat osobní transformaci s vnější proměnou vztahů, dohod a struktur na úrovni svého týmu či organizace.

 

Upřednostňuji dlouhodobou spolupráci, ať už je to dlouhodobý kurz nebo dlouhodobější podpora organizace, protože jen soustavným zaměřením úsilí a pozornosti můžeme vytvořit a integrovat nové návyky nebo nové organizační dohody. Působím také v nevládní neziskové organizaci NaZemi.

 

Relevantní vzdělání a výcviky:

 • 2020–⁠2022 Učednický program NVC a nenásilí v systémové perspektivě s Miki Kashtan (Provider Apprentices Program Nonviolent Global Liberation)  (cca 300 hodin) 
 • 2013–⁠2022 50 tréninkových dnů nenásilné komunikace s různými lektory certifikovanými Center for Nonviolent Communication – CNVC (v roce 2022 certifikace pod CNVC)
 • 2015  Facilitace systémového konsensování (Moderatorin für Systemisches Konsensieren), Erich Visotschnig, Klaus Karstadt (5 dní)
 • 2014 Intenzivní mediační NVC výcvik (90 hodin) 
 • 2013 European Intensive NVC  Course (9 dní)
 • 2009–⁠2012 Sociálně psychologický výcvik učitelů a lektorů osobnostní a sociální výchovy, PhDr. Zdeno Matula, Mgr. Jakub Švec, o. s. Projekt Odyssea (500 hodin)  

 

Relevantní praxe:

 • Facilitace pro širší zájmové skupiny (např. v oblasti vězeňství či automobilového průmyslu)
 • Odvedeno zhruba 50 dnů kurzů NVC, z toho  dlouhodobé kurzy NVC i čtyřdenní pobytové kurzy

 

Tematicky mě láká:

 • NVC v kontextu mocenských nerovností (škola, organizace, společnost)
 • Výchova a vzdělávání dětí (rodiny a škola)
 • Podpora spolků, organizací či hnutí ve slaďování cílů, prostředků a vlastního fungování
 • Systémové aplikace nenásilí (vedu online sérii Cesty k světu nenásilí)

 

Pokud používám nenásilnou komunikaci k tomu, abych lidi osvobodil, aby byli méně depresivní, aby lépe vycházeli se svou rodinou, ale zároveň je nenaučím, jak využít svou energii k rychlé transformaci systémů ve světě, pak jsem součástí problému. V podstatě lidi uklidňuji, dělám je spokojenějšími ve stávajícím systému, takže používám NVC jako narkotikum.Marshall Rosenberg, PDH Social Justice Retreat in Switzerland, 2005

 

 

Osobně jsem nejčastěji k zastižení v Brně.

Email: eva.malirova@nenasilnakomunikace.org