Adam Čajka

Adam Čajka

S chutí facilituji jednání, participativní setkání, vedu strategická plánování týmů či kurzy nenásilné komunikace. Rád vytvářím dva prostory. V tom prvním se dobře komunikuje a s chutí pracuje. V tom druhém lze vystupovat ze zažitých vzorců a učit se něčemu novému. Zajímá mě systémový rozměr NVC. Baví mě uvažování o tom, co potřebuje člověk, společnost nebo svět.

 

Relevantní vzdělání a výcviky:

 • European Intensive Course in NVC (2013)
 • Mediace založená na NVC (2016)
 • International Intensive Course in NVC (2017)
 • Leverage Your Influence, spolupráce s Miki Kashtan (2019)
 • Výcvik pod vedením lektorů a lektorek certifikovaných CNVC, celkem zhruba 90 dní (20172022)

 

Relevantní praxe:

 • 10 let lektorování kurzů NVC v pestrých prostředích
 • NVC pro interdisciplinární týmy samospráv
 • Facilitace a mediace pro různé zájmové skupiny

 

Tematicky mě láká:

 • Hledání možností a podpora spolupráce napříč odlišnými názory i zájmy 
 • Spolupráce s organizacemi na systémech a procesech, které lépe naplňují jejich potřeby
 • Zkoumání překryvu NVC a bojového umění  

 

Nejčastěji jsem k zastižení v Brně a Praze.

Email: adam.cajka@nenasilnakomunikace.org

Telefon: +420 732 442 393