Bára Herucová

Nenásilná komunikace mně potkala, jako většina dobrého v mém životě, náhodou a zaryla se hluboce do mého každodenna. Cítím z ní sílu, výzvu a naději. Sílu nekonečna možností lidského kontaktu, skutečného pochopení, porozumění a plného bytí spolu. Výzvu jak nepřestávat kultivovat nenásilí ve své vnitřní krajině, v kontaktu s dalšími lidmi, ve fungování skupin a organizací i na systémové celospolečenské úrovni. A naději, že lepší svět založen na empatii, spolupráci a naplňování potřeb všech je možný.
Pracuji nejen jako lektorka NVC, ale i jako lektorka dramatické výchovy (improvizace, divadlo utlačovaných, dokumentární divadlo, autorské divadlo, loutkové divadlo) a jako lektorka jógy. Všechny tyto oblasti ráda ohledávám nejen na úrovni slov, ale i emocí, metafor a těla. Ráda naslouchám a vytvářím příběhy. Ráda si hraju s poetikou pohybu a sebevyjádřením. A ráda zvu k imaginaci a odkrývání vzorců a mechanismů fungování jednotlivce nebo systémů a společnosti.

K zastihnutí jsem v Brně, ale ráda přijdu kamkoliv.

Email: b.herucova@gmail.com

Telefon: www.baraherucova.cz