Bára Herucová

Nenásilná komunikace mě potkala, jako většina dobrého v mém životě, náhodou a zaryla se hluboce do mého každodenna. Cítím z ní sílu, výzvu a naději. Sílu nekonečna možností lidského kontaktu, skutečného pochopení, porozumění a plného bytí spolu. Výzvu, jak nepřestávat kultivovat nenásilí ve své vnitřní krajině, v kontaktu s dalšími lidmi, ve fungování nejen skupin a organizací, ale i na systémové celospolečenské úrovni či ve spojitosti s tématem moci. Naději, že lepší svět založený na empatii, spolupráci a naplňování potřeb všech je možný.

 

Pracuji jako lektorka NVC i jako lektorka dramatické výchovy (improvizace, divadlo utlačovaných, dokumentární divadlo, autorské divadlo, loutkové divadlo) a lektorka jógy. Všechny tyto oblasti ráda ohledávám nejen na úrovni slov, ale také emocí, metafor a těla. Ráda naslouchám příběhům a vytvářím je. Ráda si hraju s poetikou pohybu a sebevyjádřením. A ráda zvu k imaginaci a odkrývání vzorců a mechanismů fungování jednotlivce nebo systémů a společnosti.

 

Relevantní vzdělání a výcviky:

  • Zkušenostně-reflektivní učení (ACOR Masarykova univerzita, Brno, ukončeno certifikátem v roce 2015)
  • Divadlo utlačovaných (Kuringa Bárbara Santos, Christoph Leucht, Berlin, ukončeno certifikátem v roce 2017)
  • Instruktorka jógy (Do-formy, Brno, akreditováno MŠMT, ukončeno certifikátem v roce 2021)

 

Více o mých aktivitách najdete na www.baraherucova.cz .

 

Tematicky mě láká:

  • Nenásilí (a jóga) v domácí praxi nabízím individuální podporu
  • Práce s rodiči (hlavně matkami)
  • Systémová a mocenská témata spojená s proměnou a regenerací společnosti
  • NVC v prožívání v těle, nejen jako myšlenkový konstrukt
  • NVC jako nástroj pro budování pevných a kvalitních vztahů

Příroda nepospíchá, a přece vše stihne.(Lao-c‘)

 

 

K zastihnutí jsem v Brně, ale ráda přijdu kamkoliv.

Email: b.herucova@gmail.com

Telefon: www.baraherucova.cz