Blog

Znovuobjevené kouzlo empatie

Život přináší různé situace. Některé veselé, jiné smutné, některé jsou prostě zvláštní. Tohle je jedna z těch zvláštních. Seděl jsem si v poklidu ve své kanceláři a seznam úkolů se mi poměrně rychle tenčil. Do schůzky s kamarádkou zbývala ještě nějaká ta půlhodina, a tak jsem se rozhodl věnovat ji četbě knihy Nenásilná komunikace. Čekala na mne kapitola Síla empatie. […]

Dialogy tělem a slovy – report z týdenního kurzu v červenci 2018

Vrátil jsem se z týdenního kurzu, který jsem vedl se Zitou Pavlištovou. Jmenoval se „Dialogy“ a kombinoval učení Nenásilné komunikace a kontaktní improvizace. Byl to velmi povedenej kurz, mám chuť napsat „nejlepší“, ale raději zkusím být konkrétní a popsat, proč pro mne byla tato kombinace metod (a lektorského partnerství) tak skvělá: Střídání práce se slovy a s tělem umožňuje odpočívat a rychleji integrovat […]

10 kroků k míru mezi lidmi i v nás

Zdroj: Gary Baran & CNVC 2001, revidováno 2004. Překlad od češtiny: Inka Bartošová a Jitka Píbilová, 2019; upraveno Petr Sucháček, 2023.   Máte chuť na třicetidenní výzvu? Zkuste aplikovat toto desatero v souladu s Nenásilnou komunikací a každý den se k němu ráno a večer vrátit. Co se Vám již daří? Co Vám pomáhá? Co je pro Vás náročné? Co to […]

Co mne naučil můj bratr: Slyšet za slova

Můj bratr Jirka je od narození na vozíku. Z toho důvodu má méně možností jak být nezávislý a ovlivňovat svět kolem sebe než lidé bez fyzických omezení. Komunikace je tak pro něj zásadní. Má skvělý smysl pro slovní humor. Potíž je, že Jirka neumí mluvit, tedy neumí formulovat a artikulovat běžným způsobem. Vyvinul svůj jazyk, který se cizím […]

Stáhněte si cvičení s kartičkami potřeb a pocitů

Autor: Ondráš Přibyla (2017) Aktualizace a korektura: Petr Sucháček (2021) Od svých prvních pokusů učit NVC jsem si uvědomoval, že bez tréninku to nejde. A jako jednu z prvních věcí jsem začal vytvářet kartičky pocitů a potřeb. Ty zásadně usnadňují trénink zejména v době, kdy člověk ještě nemá vybudovanou dobrou slovní zásobu pro svoje vlastní prožívání. Pak mi začalo docházet, […]

Principy a předpoklady praxe nenásilí

Překlad a komentář: Ondráš Přibyla (2015) Aktualizace a korektura:  Petr Sucháček (2021) Naše představy a předpoklady o lidské povaze ovlivňují, jak s lidmi interagujeme, co v interakcích považujeme za možné a jaké sociální struktury vytváříme. Jinak řečeno: naše komunikace a naše společnost je obrazem našich předpokladů. Na následujících předpokladech je založena praxe nenásilí a stejné, či podobné předpoklady sdílí mnoho tradic. Na nenásilnou komunikaci (NVC) […]

Zpětná vazba a upřímnost

Běžný začátek tréninkové skupiny: „Máte nějaké obtížné sdělení, které byste rádi někomu řekli, ale nevíte jak?“ Ozývá se Káťa: „Ráda bych dala svému kolegovi zpětnou vazbu, ale neumím to říct tak, abych si byla jistá, že ji přijme.“ Téma zpětné vazby mě baví, zvláště když jsme v prostředí tréninkové skupiny, která má oproti reálné situaci zásadní výhody. […]

Nevzdávat se a netlačit

Běžná zkreslená představa je, že v Nenásilné komunikaci jde o to „být k lidem milý“. Možná je to podobné jako zaměňování nenásilí a pasivity. Myslím, že důvodem pro obě zkreslení je, že neznáme vzory chování, které by nebylo ani agresivní, ani pasivní. Víme, jaké to je, když se svých přání vzdáme a jaké to je, když je prosadíme bez ohledu […]

Být autoritou ve třídě

Louise Romain: Když se učitelé dovědí o Nenásilné komunikaci a zjistí, jak je pro ně osobně přínosná, chtějí přirozeně přinést NVC do své třídy a chtějí se stát silnou autoritou a vzorem. A stojím si za slovem autorita, protože tu děti ve třídě potřebují. Tedy přesněji, děti ve třídě potřebují mít bezpečný prostor a prostředí důvěry. A proto je důležité, aby byl […]

Jak Marshall Rosenberg učil jazyk potřeb

Následující příspěvek je překladem zvukové nahrávky Learning of language of needs Marshalla Rosenberga, který vypráví o vyřešení dlouholotého konfliktu v jednom manželském páru. Když pracuji s páry, žádám manžele, aby našli nějaký konflikt, který dosud nebyli schopni vyřešit. Nejdelší nevyřešený konflikt ze všech párů, které se účastnily našich workshopů, měli manželé, kteří byli svoji 39 let. Spor začal 6 měsíců […]