Kdy

Čtvrtek 18. 05. 2023
17:00 - 20:00

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: Ekonomika daru ve prospěch práce Miki Kashtan a NGL. Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí (9/24): Systémy dohod jako nástroj osvobození

Dan Perjovschi

Možná jste zažili tým v týmu či skupině lidí, že i přes společný záměr a společné hodnoty svou každodenní praxí nedostojí své vizi, objevují se konflikty a nesoulad praxe s hodnotami.
Ve skupinách mnohdy přeceňujeme sílu společného záměru a sdílených hodnot a podceňujeme nedostatek osobní i společné kapacity. Naše činy s velkou pravděpodobností budou reprodukovat vzorce a zvyky nedostatku, oddělenosti a bezmoci, do kterých jsme socializováni, pokud si nevytvoříme oporu.
Pomůže mít jasné a konkrétní kroky, které můžeme podniknout a které jsou plně v našich možnostech, zvlášť jsme-li zmatení, zahlcení nebo si zoufáme a odsuzujeme sebe či druhé. Když si kroky ukotvíme předem v systémech dohod, nebudeme muset v náročných chvílích znovu zjišťovat, co má smysl dělat. Systémy dohod v týmu i se sebou samými nám pomáhají posilovat schopnosti rozhodování, pozornosti vůči toku zdrojů, sdílení informací a zpětné vazby a v nakládání s konflikty. Když plně integrujeme nové chování, naše kapacita roste, a my se můžeme posunout o další kroky dál směrem k vizi a zároveň zůstat v rámci kapacity.

 

Co plánujeme pro společný čas?

Zde jsou některé z otázek, na které se můžeme podívat:

 • Co vlastně znamená ukotvení hodnot, zásad, postupů, záměrů nebo cílů v konkrétním chování?
 • Proč mluvit o ukotvení v chování a ne o „dohodách“?
 • Jak se vyhnout tomu, abychom se k dohodám vztahovali jako k „pravidlům“? Jsou pravidla vůbec nutná?
 • Jaké jsou funkce jednotlivých systémů dohod? Jsou zapotřebí další systémy?
 • Jak si uvědomovat, že konkrétní dohody o chování jsou jen přechodné?

Proč je to podle důležité?

V mezinárodním hnutí Nonviolent Global Liberation věříme, že jiný způsob spolupráce a soužití je zcela možný. Místo života v nedostatku, odcizení a bezmoci, můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba. Nikoli až na nebi či v příštím životě, ale tady a teď v šířích se organizacích a a komunitách.

Systémy dohod ukotvujících chování jsou jednou z mnoha oblastí, na které se v rámci NGL zaměřujeme a se kterými experimentujeme. Se systémy dohod se zabýváme daleko za hranicemi Nonviolent Global Liberation a na tomto setkání chci zprostředkovat, co jsme se naučili.

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky:

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnutí NGL – Nonviolent Global Liberation, z jehož zkušeností a poznatků série čerpá. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 800 kč.

Jak na to:

PayPal ve prospěch NGL.
Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí

Toto setkání je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou v principech nenásilí.
Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL). V NGL přicházíme s podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan.
Setkání jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí. Nahrávky minulých dílů najdete zde.

Další plánovaná témata řady:

 • Mediace konfliktu při mocenských nerovnostech (15. 6.)
 • Deakumulace jako cesta k osvobození