Kdy

Čtvrtek 29. 02. 2024
17:00 - 20:00

Další informace

Začátečník Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: Dar pro komunitu Nonviolent Global Liberation Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí (13/24): Sdílení dopadů: podpora pospolitosti, učení a blízkosti

Ilustrace: Eva Koťátková

Místo života v nedostatku, odcizení a bezmoci můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba. Znamená to však propojovat se s druhými mnohem více, než jsou mnozí z nás v našem moderním, individualizovaném způsobu života  zvyklí. Ať už je kontextem tohoto propojování spolupráce na projektech, vytváření komunit, sdílení bydlení, nebo sdílení jiných zdrojů spíše než jejich směna.

 Čím intenzivnější spolupráce, tím více dopadů budeme mít jeden na druhého a tím důležitější bude tyto dopady sdílet, aby se naše vztahy prohlubovaly, místo aby se rozmělňovaly v konfliktech. 

V posledních několika letech se někteří z nás v rámci NGL experimentují s procesem sdílení dopadů zejména v kontextu společného života. Po dvou letech vidíme hloubku proudění, v němž se nacházíme, lehkost spolupráce a blízkost, která navzdory mnoha výzvám stále roste. Na tomto setkání se budeme bavit poznatcích, které z této praxe vzešly.

Co plánujeme pro náš společný čas?

Zde jsou některé z otázek, které můžeme prozkoumat:

 • Proč sdílení dopadů podporuje blízkost a spolupráci?
 • Jaký je vztah mezi sdílením dopadu a důvěrou?
 • Proč je sdílení dopadu pro mnohé z nás tak náročné?
 • Co usnadňuje naslouchání a přijímání dopadů, které s námi sdílejí ostatní? 
 • Jaký je vztah mezi sdílením dopadů a patriarchálním podmiňováním?
 • Jak se orientujeme v tragické realitě, že sdílení dopadů může být tak často vnímáno jako obviňování, i když tomu tak není?
 • Co se děje se sdílením dopadů, když existují mocenské rozdíly?

 Je to jedna z mnoha oblastí, na které se v rámci NGL zaměřujeme a se kterými experimentujeme, a někteří z nás věří, že je to jedna z klíčových schopností potřebných k obnovení pospolitosti po odloučení, ve kterém obvykle fungujeme.

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšak
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnutí NGL – Nonviolent Global Liberation, z jehož zkušeností a poznatků série čerpá. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 800 kč.

Jak na to:

 • PayPal ve prospěch NGL.  https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y
 • Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL).  V NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan.

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí.

Nahrávky minulých dílů najdete zde.