Kdy

Středa 11. 10. 2023
17:00 - 20:00

Kde

Online

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: Dar ve prospěch organizace Nonviolent global liberation, kterou Miki Kashtan založila pro šírení a rozvíjení své práce. Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí (11/24): Proces vyžádaných rad jako cesta efektivní spolupráce

Každodenně činíme rozhodnutí a mnohá z nich se týkají dalších lidí. Lze na rozhodnutích spolupracovat, aniž bychom zabředli do nekonečných procesů? Mohou jednotlivci přijímat za skupinu rozhodnutí, aniž by se okamžitě stala příkazem? V rámci hnutí Nonviolent Global Liberation (NGL) jsme přijali metodu zvanou Proces vyžádaných rad jako náš primární postup pro přijímání rozhodnutí nad rámec rutinních, v rámci týmu probíhajících rozhodnutí. Tuto metodu původně pojmenoval Dennis Bakke a mezinárodně ji proslavil Frederic Laloux ve své knize Budoucnost organizací (Reinventing Organizations). 

Původní koncept je pozoruhodně jednoduchý: kdokoli může učinit jakékoli rozhodnutí, pokud si nejprve vyžádá radu těch, kterých se týká, a těch, kteří mají příslušné zkušenosti a znalosti. V prostředí vysoké důvěry a sebedůvěry by to stačilo. V rámci NGL jsme objevili dva významné prvky, které to komplikují.  Někdy je zásadní zapojit do procesu i další lidi a skupiny, proces jsme tímto směrem upravili. Druhou komplikací je, že patriarchální podmíněnost a socializace do pozic nadřízenosti a podřízenosti může snadno narušit schopnost lidí podílet se na jednotlivých krocích procesu vyžádaných rad. I v NGL se stále se potýkáme s tím, co je potřeba, aby se lidé cítili dostatečně zplnomocněni a měli jasno v tom, jak Proces vyžádaných rad iniciovat a vést .

Co je v plánu pro náš společný čas? 

Zde jsou otázky, které chci na setkání zkoumat:

 • V čem je proces vyžádaných tak silný? 
 • Jak vlastně funguje? 
 • Co způsobuje, že je tak náročné cítit se zplnomocněn k rozhodování?
 • Jak poznáme, koho požádat o radu? 
 • Kolik rad je dost? Může být rad „příliš mnoho“?
 • Jak integrovat rady, které dostáváme? Co dělat, když se nám nedaří integrovat?
 • Kdy vyzýváme k aktivní spolupráci a kolektivní integraci?  
 • Je možné používat proces vyžádaných rad v kontextu hierarchického řízení?

Proč je to podle důležité?

Máme vizi a věříme, že jiný způsob spolupráce a soužití je zcela možný. Místo života v nedostatku, odcizení a bezmoci, můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba. Nikoli až na nebi či v příštím životě, ale tady a teď v šířích se organizacích a a komunitách. 

Nikdo sám nedokáže vyřešit globální výzvy, kterým čelíme, proto se potřebujeme učit rozhodovat společně s dalšími lidmi. 

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každý měsíc od září
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

 

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnutí NGL – Nonviolent Global Liberation, z jehož zkušeností a poznatků série čerpá. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 800 kč.

Jak na to:

 • PayPal ve prospěch NGL.  https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y
 • Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL).  V NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí.

Další plánovaná témata řady i nahrávky minulých dílů najdete zde.