Kdy

Čtvrtek 13. 07. 2023
17:00 - 20:00

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: Ekonomika daru ve prospěch práce Miki Kashtan a NGL. https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí 10/24: Mediace konfliktů při mocenských nerovnostech

Zdá se, že my lidé máme stále více konfliktů a stále menší schopnost se jimi zabývat způsobem, který obnovuje důvěru a integruje zpětnou vazbu, která je v konfliktu skrytá. Podporovat druhé v konfliktu je práce velmi často výživná. Vidět proměnu nedůvěry v řešení, která fungují pro všechny, mi někdy připadá jako čiré kouzlo. 

Je to práce náročná vzhledem k tomu, že konflikt v sobě zahrnuje nedůvěru. Ta se ještě zhoršuje kvůli rozměru konfliktu, který se pravidelně opomíjí: téměř každý vztah v sobě zahrnuje mocenské rozdíly, a to jak ty, které jsou zakořeněny ve specifických strukturách (například vztah majitel-nájemník nebo šéf-zaměstnanec), tak ty, které souvisejí s naším sociálním původem v mnoha jeho rozměrech. Z tohoto důvodu je třeba rozšířit některé ze základních předpokladů mediace, aby bylo možné poznat a zohlednit potřeby, perspektivy, obavy a představy všech stran konfliktu. Kdykoli jsme schopni podpořit lidi v řešení konfliktů napříč mocenskými rozdíly, léčíme tím malou část našeho kolektivního traumatu. 

Co je v plánu pro náš společný čas?

V rámci přípravy na toto sezení si můžete přečíst článek  „Slon v místnosti – pozornost k mocenským rozdílům při mediaci“, na straně 17 tohoto dokumentu.

Zde jsou některé z otázek, které plánuji prozkoumat: 

 • Co to znamená přejít od nestrannosti k mnohostrannosti? Jak můžeme stát na straně každého? 
 • Proč jsou v konfliktech tak velké rozdíly v moci?
 • Co můžeme udělat pro to, abychom snížili riziko dosažení dohod, které neslouží všem?
 • Proč je důležité akceptovat mnoho různých forem vyjádření?
 • Jak můžeme podpořit lidi s menší mocí, i když jsou připraveni to vzdát?
 • Jak se nevzdat nebo neodcizit těm, kteří mají větší moc, i když se staráme o ty, kteří mají menší moc? 

To je jedna z mnoha oblastí, na které se v rámci hnutí Nonviolent Global Liberation zaměřujeme a se kterými experimentujeme. Tato oblast ještě zdaleka není „hotová“, protože širší otázky týkající se zacházení s mocí, privilegii a osvobozením se stále rozvíjejí a představují hlavní překážku na cestě k obnovení volby, pospolitosti a plynutí individuálně i kolektivně.

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí. Nahrávky minulých dílů najdete zde.

Proč je to důležité?

V mezinárodním hnutí Nonviolent Global Liberation věříme, že jiný způsob spolupráce a soužití je zcela možný. Místo života v nedostatku, odcizení a bezmoci, můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba. Nikoli až na nebi či v příštím životě, ale tady a teď v šířích se organizacích a a komunitách. 

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnutí NGL – Nonviolent Global Liberation, z jehož zkušeností a poznatků série čerpá. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 800 kč.

Jak na to:

 • PayPal ve prospěch NGL.  https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y
 • Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL).  V NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan.

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí. Nahrávky minulých dílů najdete zde.