Kdy

Čtvrtek 11. 01. 2024
17:00 - 20:00

Kde

Online

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: Ekonomika daru ve prospěch Nonviolent Global Liberation. Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí 12/24: Síla měkkých vlastností pro transformaci patriarchátu (online)

Další ze série online ozvěn přednášek Miki Kashtan  ohledává aplikaci jednoho z principů nenásilí: soulad prostředků s cíli. Jak nás nedoceňované schopnosti laskavosti, štědrosti, pokory, zranitelnosti mohou posilovat při transformaci systémů dominance?

Když se vyrovnáváme s dědictvím patriarchátu v nás a kolem nás, zůstáváme převážně ve stejném myšlenkovém nastavení, které chceme změnit. Propisuje se do způsobu, kterým vedeme organizace,  jak přistupujeme k aktivismu, do způsobu, jakým jsou řízeny státy. Snadno se od druhých odřízneme, když se objeví problémy, běžně odsuzujeme ostatní i sebe, neseme v sobě drsná vnitřní poselství, kterými se vztahujeme k sobě i k druhým. 

Stejnými metodami nemůžeme dosáhnout jiného výsledku. Sladění prostředků s cíli, což je hluboký princip nenásilí, vyžaduje, abychom svou práci založili na charakteristikách přítomných ve vizi, která v nás žije.  Zde přicházejí na řadu měkké vlastnosti.

Jak řekl Martin Luther King mladší: „Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.“ Právě sem zapadá představa vytvoření pole lásky, které je dostatečně velké, aby obklopilo pole patriarchátu. Láska místo nenávisti. Něha místo krutosti. Zranitelnost místo kontroly. Truchlení místo hněvu. Pokora místo vědění. Velkorysost místo spravedlnosti. Vstřícnost místo obrany. Všechny vlastnosti, které jsou v rámci patriarchátu opovrhovány a považovány za slabé, nejen měkké, jsou těmi, které potřebujeme k vytyčení nové cesty tam, kde jsme zapomněli, že existuje, cesty, která nás může, pokud se nám to podaří, znovu sladit se životem.  

Co plánujeme pro náš společný čas?

Zde jsou některé z otázek, které chci, abychom společně prozkoumali, spolu s tím, co si na tuto akci přinesete:

 • Co znamená „patriarchát“ a proč tento termín používat?
 • Proč se v rámci patriarchátu pohlíží na měkké vlastnosti s despektem?
 • Co se stane možným, když uděláme posun k měkkosti?
 • Jak měkké vlastnosti podporují individuální osvobození?
 • Jak mohou měkké vlastnosti podpořit kolektivní osvobození?

Toto je jedna z mnoha oblastí, na které se v rámci NGL zaměřujeme a se kterými experimentujeme. Vnímáme pokoru při vědomí, jak obtížné je skutečně integrovat měkké kvality, i když jsme odhodláni to dělat, a neustále se v tomto nesmírném procesu vzájemně podporujeme.

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnutí NGL – Nonviolent Global Liberation, z jehož zkušeností a poznatků série čerpá. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 800 kč.

Jak na to:

 • PayPal ve prospěch NGL.  https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y
 • Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL).  V NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí. Nahrávky minulých dílů najdete zde. 

Další plánovaná témata řady: 

 • Deakumulace jako cesta k osvobození 
 • Sdílení dopadů: posilování pospolitosti, učení a intimity