Kdy

Čtvrtek 12. 10. 2023
16:30 - 20:00

Pokračování kurzu ve dnech:
Čtvrtek 19. října 2023 - 16:30
Čtvrtek 26. října 2023 - 16:30
Čtvrtek 9. listopadu 2023 - 16:30
Čtvrtek 16. listopadu 2023 - 16:30
Čtvrtek 23. listopadu 2023 - 16:30
Čtvrtek 30. listopadu 2023 - 16:30

Kde

NaZemi, Kounicova 42, Brno
mapa

Další informace

Začátečník akreditace MŠMT Dlouhodobý

Délka kurzu: 24 hod.

Cena: standardní 7200
solidární 52000 stipendijní 9200 Kč

Konec přihlašování: 30. 09. 2023

Počet účastníků: 14

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Organizátor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Dlouhodobý základní kurz nenásilné komunikace

 • Chcete umět jednat s druhými s odvážnou upřímností, a přitom je nezraňovat?
 • Rádi byste mluvili otevřeně a konstruktivně o nepříjemných věcech?
 • Přáli byste si s rozvahou řešit neshody a konfliktní situace?

Sedmitýdenní úvodní trénink nenásilné komunikace vám pomůže proměňovat zadrhávající se komunikační situace a vztahy, jichž jste součástí v rodině, v práci i na veřejnosti, a posilovat spolupráci. Kurz je akreditován MŠMT.

Termíny: čtvrtky 16:30  do 20:00 od 12. 10., 19. 10.,  9. 11., 16. 11.,  23. 11., 30. 11. 2023

Obsah

Každý jsme výchovou naprogramovaní odlišně. Možná v rozhovorech pozorně posloucháte, a když skončí, uvědomíte si, že jste vůbec neřekli, co pro vás bylo nejdůležitější? Možná v rozhovorech víc přesvědčujete, obhajujete, a když skončí, nejste si jistí, zda dohodě můžete věřit. Vlastně vůbec nevíte, jak se k ní ten druhý staví, kromě toho, že souhlasil?

Naučené automatické reakce, ovlivněné také naší sociální pozicí, zužují  možnosti komunikovat s druhými se zaměřením na zohledňování potřeb zúčastněných. Nenásilná komunikace osvobozuje od komunikačních návyků, které ničí vztahy, rozšiřuje naše možnosti vědomého jednání a umožňuje nám posilovat vztahy spolupráce.

Prozkoumáme

 • jak i ve vypjatých situacích dosahovat vnitřní svobody – volit své reakce vědomě podle toho, co je pro mne nejdůležitější, nezávisle na vnějších okolnostech a impulzech
 • jak naslouchat druhým se zájmem, i když volí nevhodná slova
 • jak formulovat návrhy na řešení a vzít odpovědnost za utváření vztahů, jaké chceme
 • jak do komunikace vstupují formální i neformální vztahy nadřízenosti a podřízenosti (nadřízení a podřízení, rodiče a děti, lídři a následovníci).

Proč tréninková série?

Tréninkové série se skládají s více několikahodinových setkání. Prostor mezi jednotlivými setkáními umožňuje trénovat dílčí kroky či dovednosti a vracet se do tréninkového prostoru s živým materiálem uplynulého týdne. Zaměřují se na růst dovedností účastníků a účastnic.

Co čekat na jednotlivých setkáních?

 • individuální, párová a skupinová cvičení na posílení komunikačních dovedností
 • práce v rolích v sehrávaných cvičných i vlastních situacích
 • analýza reálných situací z vašeho života
 • domácí úkoly pro trénink mezi setkáními
 • zaměřené sdílení zkušeností
 • teoretické drobnosti s vizuální podporou

Princip sebeřízeného učení

Každý máme jinou výchovu a jiné sociální zázemí, máme jiné zaběhané reakce a v práci či rodině jsme vystavování jiným situacím, proto i potřeby v učení jsou pro každého odlišné. Na kurzu proto dávám prostor pro to, aby si každý z účastníků uvědomil, co je mu vlastní, kdy mu automatizované reakce a silné stránky slouží a kdy jsou na překážku a jak rozšiřovat spektrům svých reakcí. Díky tomu si učastníci mohou sami určit, v čem se nejvíc chtějí posunout a jakou energii do toho chtějí dát. Ode mne získají podporu formou nabídky cvičení v mezi čase a společného prostoru pro reflexi na setkáních.