Kdy

Čtvrtek 02. 02. 2023
17:00 - 20:00

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: ekonomika daru ve prospěch Nonviolent global liberation Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí (7/24): Něžné konverzace o moci a privilegiích

Ilustrace: Dan Perjovschi

Věříme, že jiný způsob soužití společnosti je zcela možný. Místo života v nedostatku, odcizení a bezmoci, můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba. Nikoli až na nebi či v příštím životě, ale tady a teď v rozšiřujících se komunitách.

Na tuto cestu však startujeme z různých pozic. V patriarchálních společnostech jsou lidé od sebe oddělení a zdroje tečou od většiny ve prospěch malé části společnosti. Na světě žijeme v extrémních rozdílech v životních zkušenostech, v přístupu ke zdrojům, ve fyzickém, emočním a duchovním blahobytu.

Kráčet k vizi nenásilné společnosti organizované podle potřeb je nesmírně náročná cesta. Je toho hodně, co musíme společně na systémové úrovni vyřešit. Je toho mnoho, na co se potřebujeme podívat, co potřebujeme proměnit individuálně.

Abychom mohli společně, ať už jsme v danou chvíli kdokoli, budovat budoucnost pro nás všechny, aniž by někdo zůstal opomenut, je milion rozhovorů, které potřebujeme vést mezi sebou. To vyžaduje nesmírnou pokoru, protože nikdo zatím neví, jak vést podobné rozhovory tak, aby lidé, na které mocenské rozdíly dopadají, mohli být vyslechnuti a měli dost pozornosti, a zároveň aby lidé s přístupem ke zdrojům, vztahovou mocí nebo společenskými privilegii mohli z takových rozhovorů odcházet s rostoucí schopností a vhledem. Může nás na této cestě podpořit něha?

Co je v plánu pro nás společný čas?

Zde jsou některé z otázek, které plánuji společně zkoumat:

 • Jak nám může pochopení systémových příčin rozdělování lidí na základě skupinové příslušnosti pomoci  vidět lidskost každého člověka bez ohledu na jeho společenské postavení?
 • Jaké jsou hlavní výzvy osvobozování pro lidi s privilegii a jaké pro lidi se zkušeností s útlakem?
 • Jak zvýšit naši schopnost láskyplné konfrontace, kdy bude bolest a nepohodlí přítomno jen v míře nezbytně nutné?
 • Jak pracovat na osvobozování dostatečně pokorně, abychom dokázali oddělovat záměry od dopadů a respektovat limity schopností každého z nás?
 • Co nás může podpořit v tom, abychom společně bez ohledu na naše rozdíly vnímali výzvu čelit privilegiím i úzko z toho, jak se věci mají?

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každý měsíc od září
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnut NGL – Nonviolent Global Liberation. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte 1500 kč.

Jak na to:

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL) s tímto posláním.  V NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí.

Další plánovaná témata řady: 

 • Potřeby, dopady a zdroje: Rozhodování, které se stará o více z nás (2. 3.)
 • Deakumulace jako cesta k osvobozování (6. 4.)
 • Zviditelnit neviděné: Čí potřeby a úhly pohledu neslyšíme (18. 5.)
 • Zpětná vazba vedoucím ve prospěch celku (31. 5.)