Autorka: Denisa Šedivá s přispěním Petra Sucháčka a Hany Švábíkové

 

Proč hra vznikla?

Ve škole mnohdy nastávají situace, které pro studentky a studenty učitelství na praxích, a posléze i začínající učitelky a učitele při vedení svých vlastních hodin, mohou představovat výzvu. Spousta případů nevhodně nastaveného systému managementu třídy má za následek takové chování žáků, které může být – ještě v kombinaci s pokulhávající komunikací – příčinou konfliktů mezi žáky a vyučujícími.

 

V reakci na takové nepříjemné situace vznikla na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity bakalářská práce, která se zabývá nenásilnou komunikací jakožto možnou alternativou k jejich efektivnímu řešení. Výstupem její praktické části je edukační pomůcka ve formě hry, která uživatele učí, jak tento mezilidsky přívětivý komunikační nástroj správně používat.

 

Jak vznikla a komu je určena?

Hlavně nenásilně! je karetní hra pro učitelské vzdělávání, která vznikla jakožto výsledek bakalářské práce Denisy Šedivé, která ji realizovala na Katedře pedagogiky pod vedením Jana Nehyby (můžete znát z Nenásilného podcastu). Je výsledkem snahy zábavně a edukativně propojit koncept nenásilné komunikace s tématem budování takového prostředí ve školách, ve kterém se daří, jak vztahům mezi vyučujícími a studujícími, tak samotnému vzdělávání.  Toto téma v minulosti bylo, stále je, no a nejspíš i vždy bude aktuální.

 

Je určena primárně začínajícím či ještě studujícím učitelkám a učitelům, kteří mají zájem o nenásilnou komunikaci a chtěli by ji využívat (nejen) ve svých hodinách. Samozřejmě ale může hru Hlavně nenásilně používat kdokoliv, kdo se nějakým způsobem potkává ve svém (profesním) životě s dětmi – třeba i chůvy a rodiče.

 

Učit se tento inovativní styl komunikace může být pro leckoho docela výzva: Naučit se vyznat ve svém nitru, dokázat rozlišit a pojmenovat rozličné emoce a potřeby, odnaučit se hodnotící jazyk, kultivovat empatii k sobě i ke druhým… Nenásilná komunikace je komplexní metoda, která vyžaduje čas a vytrvalý trénink. Hra Hlavně nenásilně tedy počítá s tím, že svým uživatelkám a uživatelům poskytne nejen úvodní průpravu do nenásilné komunikace, ale i možnost si principy a pravidla dostatečně procvičovat a tím si je upevňovat a osvojovat.

 

Jak to celé funguje?

Hra – aktuální verze ke stažení – sestává ze sady karet dvou typů: Karet žactva, které jsou menší a mají z jedné strany ilustraci dítěte a z druhé stručné popisy situací, a dvakrát tak velkých karet s Návody a Taháky.
Celá hra funguje na principu simulace třídy vytvořené rozložením 20 kartiček se žáky před sebe. Hráči stanou v roli vyučujících v této třídě a jejich úkolem je poprat se se všemi potenciálně konfliktními situacemi, kterým je jejich imaginární žáci a žačky vystaví – samozřejmě v duchu nenásilné komunikace.

 

Hru je možno hrát jak o samotě, tak ve dvojici, a na výběr je hned z pěti herních módů. Multiplayery jsou buď kooperativní, nebo kompetitivní nátury, a jeden více využívá i prvku role-play.

Budeme rádi, když vyzkoušíte a budete hru sami požívat. Zároveň je autorka otevřená návrhům na vylepšení hry a ráda si přečte i Vaši zpětnou vazbu, zážitky či dojmy z hraní. Ty můžete zasílat na adresu 473755@mail.muni.cz.

Přejeme příjemný herní zážitek a hlavně spoustu zdarů při využívání nenásilné komunikace ve vašich hodinách!