Empatický kruh je strukturovaný proces rozhovoru dvou až šesti účastníků s důrazem na vzájemné naslouchání. Oproti podpůrné skupině hraje menší roli moderátor, účastníci jsou díky střídání rolí mluvčího, aktivního posluchače a tichého posluchače zapojeni do aktivního naslouchání. Nemusí být seznámeni s nenásilnou komunikací. 

Ve větším počtu je proces realizován formou Empatické kavárny, v níž všichni zahajují a končí společně, rozhovor se pak odehrává v malých skupinách.

Proces zvyšuje konstruktivnost diskuzí a prohlubuje vzájemné pochopení a důvěru i při setkání názorových oponentů, proto bývá používán například pro rozhovory mezi představiteli opačného konce politického spektra.

Pro koho?

 • pro každého, kdo chce růst v empatickém naslouchání, které je základní dovedností pro transformaci konfliktů
 • pro každého, kdo chce hledat most přes názorové propasti
 • pro každého, kdo hledá lidský kontakt v době větší sociální izolace, chce slyšet, jak situace ovlivňuje ostatní, a zároveň sdílet, jak dopadá na něj
 • pro každého, kdo chce propojovat dávání a získávání lidské podpory v situaci koronaviru a dění kolem

Setkání je vhodné pro absolventy kurzů nenásilné komunikace, předchozí zkušenost však není podmínkou. 

Přihlaš se: https://nadoslech.cz/#chci-se-potkat

Chceš-li empatický kruh pro rozhovor s názorovými oponenty, ozvi se nám na info@nenasilnakomunikace.org

 

Jak to probíhá?

 • Setkání trvá asi hodinu. Pro setkání názorových oponentů lépe dvě hodiny.
 • Po úvodním seznámení moderátor uvede proces a vysvětlí tři role, které se střídají: mluvčí, aktivní posluchač, tichý posluchač.
 • První mluvčí si zvolí, koho chce za aktivního posluchače.
 • Mluvčí hovoří asi 5 minut o tom, co se pro něj/ni děje.
 • Aktivní posluchač v pauzách postupně reflektuje, co slyší a jak rozumí, dokud se mluvčí necítí plně pochopen v tom, co řekl.
 • Po pěti minutách se aktivní posluchač stává mluvčím a vybere svého posluchače.
 • Proces se střídá do vypršení stanoveného času.
 • Na závěr každý řekne, s čím odchází. 

 

Tipy pro jednotlivé role: 

Když mluvím

 • I když toho máte na srdci hodně, dělejte v průběhu řeči často pauzy, aby aktivní posluchač mohl nabídnout své porozumění. Díky pauzám si také můžete lépe rozmyslet, jak chcete v řeči pokračovat.
 • Když vyslechnete reflexi aktivního posluchače, dejte si chvilku, abyste si mohli uvědomit, jestli se cítit pochopen. Veďte aktivního posluchače k tomu, aby vám v tom podpořil
 • Až dokončíte, co jste chtěli říct, můžete zakončit svou řeč formulací typu: “Děkuji za prostor. Cítím se pochopen”. Bude tak jasné, že je prostor otevřen dalšímu mluvčímu.

Když naslouchám aktivně

 • Když mluvčí hovoří, snažte se o maximální pozornost a naslouchejte srdcem. 
 • V pauzách určených mluvčím či moderátorem pak vyjádřete své pochopení, co mluvčí říkal a jak se cítí, parafrázujte, shrnujte nebo i zopakujte slova mluvčího. Zkrátka a dobře, dejte nejlépe jak dovedete vědět mluvčí mu před vámi, co jste slyšeli. 
 • Pokud to půjde, vyhněte se jakémukoli přerušování řeči, ať už jde o doptávání, hodnocení řečeného, analyzování, dávání rad či vyjadřování sympatií. Až bude prostor pro vás v roli mluvčích, můžete se vyjádřit, k čemu budete chtít.
 • V procesu naslouchání není žádné „dobře” ani „špatně”. Nelamte si s tím hlavu, i tím pomáháte mluvčímu si ujasňovat, co je pro něj důležité, když vám to připomene nebo jinak vysvětlí.

Když jsem tichým posluchačem

 • Buďte přítomni a naslouchejte tomu, co se děje mezi mluvčím a aktivním posluchačem. Brzy budete mit příležitost sami mluvit či aktivně poslouchat.