index


indexxx

indexxx

indexxx

Adam Čajka

Petr Holík

Petr Sucháček

Eva Malířová

Mé působení v globálním vzdělávání a práci s vyučujícími mne vedlo k otázkám, jak mluvit o kontroverzních tématech, kdy se naše postoje a hodnoty liší, jak nakládat s mocí a mocenskými nerovnostmi, chceme-li vytvářet společenství, organizace a svět, kde jsou brány v úvahu potřeby všech. Mnoho odpovědí a významnou oporu jsem našla v roce 2013 právě v nenásilné komunikaci.

Dává mi smysl propojovat osobní transformaci s vnější proměnou vztahů, dohod a struktur na úrovni svého týmu či organizace.

Upřednostňuji dlouhodobou spolupráci, ať už je to dlouhodobý kurz nebo dlouhodobější podpora organizace, protože jen soustavným zaměřením úsilí a pozornosti můžeme vytvořit a integrovat nové návyky nebo nové organizační dohody. Působím také v nevládní neziskové organizaci NaZemi v oblasti vzdělávání a facilitace.

Relevantní vzdělání a výcviky:

Relevantní praxe:

Tematicky mě láká:

Pokud používám nenásilnou komunikaci k tomu, abych lidi osvobodil, aby byli méně depresivní, aby lépe vycházeli se svou rodinou, ale zároveň je nenaučím, jak využít svou energii k rychlé transformaci systémů ve světě, pak jsem součástí problému. V podstatě lidi uklidňuji, dělám je spokojenějšími ve stávajícím systému, takže používám NVC jako narkotikum.Marshall Rosenberg, PDH Social Justice Retreat in Switzerland, 2005