Ondráš Přibyla

Ondráš Přibyla

Jsem lektor, mediátor a konzultant. Většinou vedu kurzy nenásilné komunikace pro veřejnost (KOKS, tréninková skupina DOJO). Ve firmách i neziskových organizacích pomáhám řešit konflikty, facilitovat náročné diskuse a nastavovat komunikační kulturu, kde NVC často doplňuji systemickým pohledem na organizace a metodami skupinového koučování. Postupně čím dál větší část mé práce zabírá metodické vedení mladých lektorů (nejen) NVC a mentoring.