Kdy

Pondělí 15. 05. 2023
16:30 - 20:00

Pokračování kurzu ve dnech:
Pondělí 22. května 2023 - 16:30
Pondělí 29. května 2023 - 16:30
Pondělí 5. června 2023 - 16:30
Pondělí 12. června 2023 - 16:30
Pondělí 19. června 2023 - 16:30

Kde

NaZemi, Brno, Kounicova 42,

Další informace

Pokročilý Dlouhodobý

Délka kurzu: 21 hod.

Cena: standardní cena 5 500 Kč
stipendijní cena 4 200 Kč solidární cena 7500 Kč

Konec přihlašování: 12. 05. 2023

Počet účastníků: 14

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Hana Švábíková

lektorka, personalistka, HR konzultantka

Kolibri 2 – prohlubující kurz nenásilné komunikace

 • Rozlišujete mezi potřebami a strategiemi?
 • Uvědomujete si tři možnosti volby v komunikačních situacích?
 • Zažili jste dyády a další praxe a chtěli byste pokračovat a prohlubovat své porozumění a dovednosti spojené s nenásilnou komunikací?

Obsah

Šestitýdenní prohlubující trénink nenásilné komunikace vytváří soustředěný prostor pro zvnitřňování nenásilných principů v každodenních situacích.

 • Prohloubíme schopnost napojení na vlastní potřeby, práci s hněvem a studem.
 • Posílíme svoji moc zaměřením na tvorbu návrhu a proseb, vyjadřování i přijímání “ne” s láskou.
 • Pracovat budeme s vlastními interpretacemi, které nám brání vnímat druhé jako lidi.
 • Potrénujeme vědomé posouvání konverzace.

Proč tréninková série?

Tréninkové série se skládají s více několikahodinových setkání. Prostor mezi jednotlivými setkáními umožňuje trénovat dílčí kroky či dovednosti a vracet se do tréninkového prostoru s živým materiálem uplynulého týdne. Zaměřují se na růst dovedností účastníků a účastnic.

Co čekat na jednotlivých setkáních?

 • individuální, párová a skupinová cvičení na posílení komunikačních dovedností
 • práce v rolích v sehrávaných cvičných i vlastních situacích
 • analýza reálných situací z vašeho života
 • domácí úkoly pro trénink mezi setkáními
 • zaměřené sdílení zkušeností
 • teoretické drobnosti s vizuální podporou

Princip sebeřízeného učení

Každý máme jinou výchovu a jiné sociální zázemí, máme jiné zaběhané reakce a v práci či rodině jsme vystavování jiným situacím, proto i potřeby v učení jsou pro každého odlišné. Na kurzu proto dáváme prostor pro to, aby si každý z účastníků uvědomil, co je mu vlastní, kdy u automatizované reakce a silné stránky slouží a kdy jsou na překážku a jak rozšiřovat spektrům svých reakcí. Díky tomu si učastníci mohou sami určit, v čem se nejvíc chtějí posunout a jakou energii do toho chtějí dát. Ode mne získají podporu formou nabídky cvičení v mezi čase a společného prostoru pro reflexi na setkáních.