Kdy

Čtvrtek 25. 08. 2022
17:00 - 20:00

Kde

Online

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Konec přihlašování: 24. 08. 2022

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty ke světu nenásilí (3/24): Moc daru

Bezpodmínečné dávání je podmínkou pro přežití našeho druhu, protože naše mláďata jsou závislá na dospělých nejdéle ze všech živočišných druhů. Přitom jsme vytvořili systémy a způsoby bytí, kdy místo sdílení zdrojů hromadíme. Místo abychom dávali bezpodmínečně, směňujeme a trváme na tom, že nedáme víc, než dostaneme. Místo orientace na potřeby, přemýšlíme o spravedlnosti a o tom, kdo si co zaslouží. To vše nás udržuje v nedostatku, který je v rozporu s naším individuálním i kolektivním blahobytem, a to jak materiálním, tak emocionálním i duchovním.

 

Co plánujeme pro náš společný čas?

Budeme mít příležitost podívat se na vzorce myšlení a jednání, které jsou v nás, kdo jsme vyrostli v společnosti, která zdůrazňuje vyhrocenou formu nezávislosti v oddělení od ostatních. Zde jsou některé z otázek, které můžeme společně prozkoumat, spolu s tím, s čím přijdete vy:

 • Pokud je štědrost tak důležitá pro naše přežití, proč je tak těžké ji žít?
 • Čím to je, že v některých kulturách je štědrost zábavná a v jiných ne?
 • Co může naši štědrost podpořit?
 • Jaký je vztah mezi štědrostí a přijímáním?
 • Jak se při dávání orientovat spíše na potřeby než na koncepty?
 • Co se můžeme o štědrosti naučit od dětí?
 • Jaký je vztah mezi velkorysostí a úctou k životu?

 

Co čekat od formátu setkání:

 • Mnoho užitečných teorií a konceptů s trochou praxe či příběhů – na rozdíl od našich workshopů a kurzů.
 • Online odevšad.
 • Každý měsíc od září.
 • Každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují.

Finanční toky: 

Tato řada, která kopíruje setkání Miki Kashtan, vznikla také za účelem získání zdrojů pro NGL-  Nonviolent Global Liberation mezinárodního hnutí. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL , které šíří její práci NGL. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 500 kč. 

Jak na to: jděte na https://nglcommunity.org. Po pravé straně je instrukce Donate s možnosti použít platbu kartou či paypal. Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL) purpose, která rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan.

Setkání  jsou ozvěnou online setkání, které připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí.

Další plánovaná témata řady: 

 • Moc daru: Od nedostatku ke štedrosti (25. 8.)
 • Transparentnost a život v integritě (15. 9.)
 • Od posuzování či uhýbání ke zpětné vazbě podporující učení (29. 9.)
 • Proměna soudů osvobozuje od utrpení (20. 10.)
 • Osvobození všech: Konverzace o moci a privilegiích s laskavostí (1. 12.)
 • Potřeby, dopady a zdroje: Rozhodování, které se stará o více z nás (22. 12.)