Kdy

Středa 29. 03. 2023
17:00 - 20:00

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: Dar pro Nonviolent Global Liberation

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y Kč

Konec přihlašování: 28. 03. 2023

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí 8/24: Rozhodování s ohledem na všechny: potřeby, dopady a zdroje

Ilustrace: Eva Koťátková

Různé způsoby a postupy rozhodování mohou a nemusí usnadňovat zohledňování všech existujících potřeb dané skupiny. Ovšem ani ty nejvychytanější rozhodovací  procesy nezaručí, že se dokážeme transparentně informovat o potřebách, dopadech a zdrojích, pokud nezapracujeme i na překonávání svých zvnitřnělých bloků. Toto setkání se věnuje  zejména překonávání těch vnitřních překážek naší socializace, které nám brání společně rozhodovat s ohledem na potřeby všechny potřeby.

Když fungujeme s plnou důvěrou, často zažíváme lehkost a jednoduchost, které plynou z toho, že si vyložíme všechny potřeby, zviditelníme všechny dopady a podíváme se na všechny dostupné zdroje, a pak najdeme cesty jak se o potřeby postarat s dostupnými zdroji a s co nejmenšími nežádoucími dopady. Když fungujeme v prostředí s nízkou důvěrou, do kterého nás naše společnost a současné instituce vychovávají, z potřeb se stává povinnost, z dopadů obviňování a hanba a zdroje jsou zabaleny do toho, kdo si co zaslouží. Kromě toho jsou potřeby některých lidí upřednostňovány před potřebami jiných, některé dopady jsou zviditelňovány, zatímco jiné nejsou pojmenované.

Změnit tento obraz systémově, zejména ve velkém měřítku, se ukazuje jako nesmírně obtížné. Přesto můžeme dělat malé krůčky, ať už jsme kdekoli a s kýmkoli, směrem k vizi rozhodování na základě informací, které se týkají nás všech.

Co je v plánu?

Zde jsou některé z otázek, které plánuji společně zkoumat:

 • Co můžeme udělat, abychom našli sílu a podporu pro pojmenování svých potřeb, když jsme si zvyklí*é, že potřeby druhých mají přednost?
 • Když jsme zvyklí*é, že naše potřeby jsou upřednostňovány, co můžeme udělat pro to, abychom podpořili druhé v tom, aby své potřeby dali na stůl?
 • Jak můžeme přispět k tomu, aby dopady neabsorbovali pořád ti samí?
 • Co by nás všechny mohlo podpořit v tom, aby nápady a dary všech byly k dispozici bez nátlaku?

Proč je to důležité?

Věříme, že jiný způsob spolupráce a soužití je zcela možný. Místo života v nedostatku, odcizení a bezmoci, můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba. Nikoli až na nebi či v příštím životě, ale tady a teď v šířích se organizacích a a komunitách. 

Nikdo sám nedokáže vyřešit globální výzvy, kterým čelíme, proto se potřebujeme učit rozhodovat společně s lidmi velmi odlišnými, než jsme my sami, napříč ekonomickými a sociálními rozdíly, které některým z nás poskytují velká privilegia a těžce dopadají na jiné z nás. 

Téma je jednou z mnoha oblastí, ve které experimentujeme v organizaci Nenásilné globální osvobození (NGL).  Zejména v tomto tématu je důležité připustit, že nemáme odpovědi a máme mezi sebou rozpory. 

Co čekat od formátu setkání?

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každý měsíc od září
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnutí NGL – Nonviolent Global Liberation, z jehož zkušeností a poznatků série čerpá. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 800 kč.

Jak na to:

 • PayPal ve prospěch NGL.  https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y
 • Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL).  V NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, jednotlivé týmy  je v několika různých týmech a jazycích přenáší do vlastního prostředí.

Další plánovaná témata řady

 • Vytváření systémů dohod, které ukotvují osvobozující. (18. 5.)
 • Mediace konfliktu při mocenských nerovnostech  (15. 6.)
 • Deakumulace jako cesta k osvobození