Kdy

Pátek 31. 05. 2024
18:00 - 20:00

Pokračování kurzu ve dnech:
Sobota 1. června 2024 - 09:00
Neděle 2. června 2024 - 09:00
Pátek 20. září 2024 - 18:00
Sobota 21. září 2024 - 09:00
Neděle 22. září 2024 - 09:00

Kde

Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova

Další informace

Pokročilý NVC a systémy Dlouhodobý

Délka kurzu: 32 hod.

Cena: Standardní 9000
Stipendijní 7000
Solidární 11000
+ ubytování a strava na dva víkendy 4000

Lektor

Adam Čajka

Adam Čajka

facilitátor, lektor certifikovaný CNVC

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Organizátor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k nenásilí

„Pokud používám nenásilnou komunikaci k tomu, abych lidi osvobodil, aby byli méně depresivní, aby lépe vycházeli se svou rodinou, ale zároveň je nenaučím, jak využít svou energii k rychlé transformaci systémů ve světě, pak jsem součástí problému. V podstatě lidi uklidňuji, dělám je spokojenějšími ve stávajícím systému, takže používám NVC jako analgetikum.“ Marshall Rosenberg, PDH Social Justice Retreat in Switzerland, 2005

Záměr kurzu

Záměrem kurzu je  s oporou o nenásilnou komunikaci prozkoumat nenásilí a sami sebe v kontextu mocenské dynamiky mezi lidmi a hledat možnosti jak na osobní, organizační a společenské rovině podporovat svět, ve kterém záleží na potřebách všech

 • V rámci kurzu se podíváme sami na sebe jako na lidi, kteří chtějí pracovat na pozitivních změnách okolo sebe (v komunitě, v institucích, v širší společnosti) a na naše možnosti jak neopakovat chyby, nereprodukovat vzorce nadvlády a zkoušet aktivně žít principy nenásilí.
 • Těmito možnostmi jsou konkrétní postoje, způsoby komunikace, naše jednání a vytváření systémů, kde lidé mohou dýchat, ať už se jedná o konkrétní kolektiv, instituci nebo třeba vzdělávací systém.
 • Linkou kurzu je prošlapávání cest jak podporovat pospolitost mezi lidmi i napříč odlišnostmi.

Pro koho

 • pro ty, kteří společně usilují o změny poměrů v institucích, v komunitách, v práci se skupinami v různých sektorech naší společnosti
 • pro lidi, kteří chtějí zkoumat nenásilí, ze kterého vychází (nejen) nenásilná komunikace
 • pro ty, které zajímají přesahy nenásilné komunikace do systémové roviny – jaké vztahy utváříme a jak se organizujeme
 • pro lidi, kteří mají za sebou aspoň víkendový kurz nenásilné komunikace

K čemu 

Účastníci a účastnice

 • se zcitliví v tématu mocenské dynamiky mezi lidmi
 • prozkoumají svá vlastní privilegia a možnosti smysluplného nakládání s nimi
 • propojí rovinu každodenních konverzací se systémovým nastavením prostředí, ve kterém se tyto konverzace odehrávají
 • prozkoumají první kroky, které se dají dělat v situacích útlaku
 • rozšíří svoji představivost o možnosti utváření společenských systémů na principech péče o potřeby
 • zkusí reflektovat veřejné politiky optikou potřeb
 • prozkoumají možnosti spojenectví s marginalizovanými skupinami

Kdo to tvoří

Vedle lektorské dvojice Adama a Evy se na kurzu jako host podílí Radek Sabacký.

 

Struktura a formát kurzu

Kurz je pobytový a má formu dvou víkendů ( 31. 5 – 2. 6. a 2o. 9. – 22. 9.) s podpůrnými činnostmi v mezičase. Kombinujeme praktická cvičení s reflexí a kousky teorie. Propojujeme přístupy nenásilné komunikace, práce na znovuspojení Joany Macy a kritickou pedagogiku.

Den 1 – Nenásilná komunikace a nenásilí

Den 2 – Moc a privilegia

Den 3 – Rozšiřování kruhů péče

Den 4 – Systémová úroveň žití nenásilí

 

Ubytování a strava

Využijeme ubytovací prostory NaNebi, které se nacházejí v prostorách kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Spaní je v apartmánech (dvou až čtyřlůžkové) s vlastním vstupem, sociálním zařízením a kuchyňským koutem.

NaNebi zajišťuje také celodenní veganskou stravu.

Další informace

 • Vzhledem ke stále pokračující tradici živého řeholního společenství ve zdech kláštera naše prostory neslouží k pořádání divokých oslav a nedovolujeme tu konzumaci tvrdého alkoholu.
 • Prostory nejsou přizpůsobeny pobytům se psy.
 • Pokud byste měli zájem, můžeme pro vás uspořádat prohlídku místa – kláštera samotného nebo projektů, které se v něm dějí. 
 • Na místě budou k zakoupení k dispozici místní cidery a limonády Náčelník, mošt z klášterních sadů, víno ze Zemského vinařstí od našeho spolupracovníka Mary Zemského, čokolády, publikace a další věci z našeho fairtradového Obchodu NaZemi. Na pivo se dá jít do místního klášterního pivovaru Vorkloster
 • Doprava je nejjednodušší vlakem do Tišnova, odtud 25 minut pěšky do Předklášteří, kde je to přímo v centru obce. Dá se z Tišnova posunout i autobusem, který jezdí pravidelně každou cca půl hodinu až hodinu dle denní doby. Do areálu vstupujte branou zde, pokud někdo přijede autem, parkujte zde.