Autor: Petr Sucháček

V poslední době vycházejí knihy ze světa nenásilné komunikace v češtině (a velmi brzy nás čeká ještě jedna! – tajemné ticho –), přesto bych chtěl zviditelnit a přiblížit vám i knihu, která český překlad zatím nemá. No knihu… velikostí spíš knížečku. A podle autorů Kathleen MacferranJareda Finkelsteina průvodce. Průvodce většinou bývají po nějakém území. Tato kniha mapuje území možností volby.

 


Choice: A field guide for navigating the polarization of our world and living interdependently
Volba: Průvodce, jak navigovat polarizaci našeho světa a žít ve vzájemné provázanosti

 

Jak kniha funguje?

Průvodce vytváří zejména prostor pro reflexi. Nabízí čtenáři zkoumání různých osobních voleb a filozofické perspektivy, které přesahují rámce „dobra“ a „špatna“. Obsahově kniha vychází ze seznamu klíčových rozlišení (Key Differentiations) a principů nenásilné komunikace a nabízí podněty ke zkoumání konceptů, které se mohou jevit jako protiklady. Jedním ze známých příkladů je například známé rozlišování mezi „potřebami“ a „strategiemi“. Takových nabídek k reflexi – k různým volbám – v knize najdete 40.


Co v knize najdete?

Po krátkém úvodu do toho, co to znamená žít ve vzájemně provázaných vztazích (a paradigm of interdependence) a jak daleko jsme od tohoto stavu v současné době (a paradigm of separation), přechází kniha rovnou k různým volbám na dynamickém kontinuu, které děláme každý den, ať už vědomě nebo ne, a díky tomu nás zvou více k jednomu, nebo k druhému paradigmatu. Autoři to dělají podle mého velmi čtenářsky vstřícně, chytře a přehledně.

 

 

Různé volby jsou představeny v rámci jedné dvojstrany. Každá z voleb je představena titulem, podtitulem a popiskem v první osobě, který se snaží o přiblížení toho, co se odehrává v člověku, který tuto volbu činí. Na základě jakých přesvědčení, pohnutek jedná. Kathleen a Jared se tak snaží demonstrovat, že se tyto volby opravdu nedají rozdělit na dobré a špatné. Můžeme se spíše dívat, odkud se různé volby berou a jaké důsledky mohou ve světě mít. A v konečném důsledku tedy, jaký svět pomáháme vytvářet, když volíme, jak volíme.

Už je to moc filozofické? Tak přidám trochu pragmatiky. Volby jsou v knize rozděleny do třech kapitol, ke každé přidám dva příklady rozlišení v originále a s mým pokusem o český překlad:

 

  1. Navigování uvnitř sebe samého

V této kapitole nabízí kniha 17 příležitostí ke zkoumání klíčových rozlišení, které se vztahují k našemu vlastnímu vnitřnímu procesu. Dva příklady níže:

Pocity/MyšlenkyFeelings/Thoughts 

Hodnocení na základě potřeb/Moralistický soud – Value Judgment/Moralistic Judgment

 

  1. Navigování v terénu mezi námi

10 rozlišení se vztahují k tomu, na jakém kontinuu se můžeme pohybovat a jak tedy volit, když jsme v interakci s druhými. Příklady zde:

Empatie/SympatieEmpathy/Sympathy 

Vyjadřování lítosti/Omlouvání seExpressing Regret/Saying Sorry

 

  1. Navigace v terénu celého světa

Poslední kapitola se zaobírá volbami, které se týkají širšího světa, jaké volby činíme a o jaký svět usilujeme ve skupinách, rodinách, organizacích apod. Nabízí 13 zamyšlení, mezi nimi také tyto:

Zranitelnost/SlabostVulnerability/Weakness 

Ochranné použití síly/Trestající použití sílyProtective Use of Force/Punitive Use of Force 

 

Proč si myslím, že byste Choice mohli chtít?

Většina knih ze světa nenásilné komunikace, a téměř všechny, které jsou přeložené do češtiny, představují techniky, přístupy, či filozofické pozadí nenásilky. Kniha Choice však nenabízí hotové odpovědi, klade pouze velmi zajímavé otázky. A to takové, na které nejsou jednoznačné ani trvalé odpovědi. Ke knize se tak můžete kdykoli vracet a nechat se průvodcovat „jako poprvé“.

Prakticky kniha nabízí užitečná pojmenování, „termíny“, pro popis odlišných perspektiv a postojů, ze kterých mohou vycházet naše volby a ze kterých mohou vycházet volby druhých. Díky těmto pojmenováním můžeme s druhými dosáhnout jednodušeji porozumění a sladění, nebo se aspoň potkat v místě, od kterého dál se rozcházíme.

No a konečně kniha také připomíná, že esence nenásilné komunikace není ve slovech samotných, ale primárně ve vědomí vzájemného provázání, ze kterého naše slova a činy vycházejí. Jeden z předpokladů praxe nenásilí říká, že volba je vždy na nás. Kniha Choice nám může být dobrým pomocníkem v tom, abychom volili ve světě tak, jak si přejeme, a pomáhali tak vytvářet svět, o který stojíme.

 


Rozhovor s autory knihy v angličtině

 

Odkazy na knihu

Choice na Amazonu

Choice na Goodreads