Kdy

Čtvrtek 03. 11. 2022
17:00 - 20:00

Kde

Online

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: ekonomika daru pro Nonviolent Global Liberation: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9KCNV4EJH76T4 Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty ke světu nenásilí (5/24): Upřímnost a život v integritě

Abychom mohli  ve svých organizacích a společenstvích jednoduše a snadno spolupracovat, potřebujeme se s ostatními znát mnohem lépe než nyní. Transparentnost je důležitá kvalita pro vytváření sebeřídících organizací a pro směřování ke společnosti organizované kolem péče o potřeby každého.

Jako miminka a velmi malé děti dáváme o sobě vědět vše každému, kdo je otevřený nás vyslechnout, a ke všemu kolem vyjadřujeme  zvědavost. 

V průběhu života se díky patriarchální socializaci učíme, že existuje správný způsob jak se chovat, jak žít, a my tomu třeba neodpovídáme. Naučíme se proto rozlišovat, co ukazujeme a  co skrýváme. Mnozí z nás žijí dvojí život. A po celou dobu se naše plná podstata skrývá pod povrchem. To ohrožuji naši schopnost navazovat kontakty s druhými. 

Žít v integritě znamená nechat svou vnitřní pravdu vyplout na povrch a fungovat ve vzájemných vztazích s transparentností, která je momentálně  s danými lidmi možná. 

Co plánujeme pro společný čas? 

Zde jsou některé z otázek, které plánuji společně zkoumat spolu s těmi, které přinesete:

 • Jak se stalo, že jsme si zvnitřnili přesvědčení, že to, co chceme, co cítíme, co si myslíme není pro ostatní přijatelné?
 • Co můžeme dělat, když naše hodnoty nejsou v souladu s hodnotami, které vidíme kolem sebe? 
 • Jak můžeme rozvíjet svou schopnost sladit svá rozhodnutí s našimi nejhlubšími hodnotami? 
 • Jak můžeme mluvit o svých omezeních?
 • Jak můžeme zvýšit schopnost mluvit o všem, co jsme zvyklí skrývat?  

Budeme zkoumat principy a praktiky, které vás podpoří na cestě k upřímnosti a životu v integritě. Téma je jednou z mnoha oblastí, ve které experimentujeme v komunitě Nenásilné globální osvobození (NGL). NGL  se věnuje individuálnímu a kolektivnímu osvobozování od patriarchálních podmínek. 

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každý měsíc od září
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnut NGL – Nonviolent Global Liberation. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 500 kč.

Jak na to:

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL) purposeV NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí.

Další plánovaná témata řady: 

 • Od posuzování či uhýbání ke zpětné vazbě podporující učení (20. 10.)
 • Proměna soudů osvobozuje od trápení (1. 12.)
 • Osvobození všech: Konverzace o moci a privilegiích s laskavostí (22. 12.)
 • Potřeby, dopady a zdroje: Rozhodování, které se stará o více z nás (leden)