Autoři: Petr Sucháček, Ivana Horáková, Miro Záleta

 

Nenásilná komunikace. Řeč života: popáté! To není promluva člověka, který drží klapku před natáčením další scény z připravovaného dokumentu o nenásilce, ale popis toho, co se právě teď událo v Nakladatelství Portál. Právě v těchto dnech totiž vychází páté vydání základní knihy Marshalla B. Rosenberga a my vám chceme v tomto příspěvku shrnout, v čem je toto vydání jiné a proč byste mu mohli chtít věnovat pozornost. Informace budete mít přímo od zdroje, neboť Ivka Horáková (certifikovaná trenérka NVC) a Miro Záleta (dlouholetý praktikant NVC a překladatel) jsou autory nově upraveného překladu.

 

Než se pustíme do důležitých, ale subtilnějších změn, věnujme chvilku těm větším a očividným. Aktuální vydání není jen dotiskem minulé verze z roku 2016. Aktuální vydání totiž nově stojí na překladu třetí doplněné a upravené edice anglického originálu Nonviolent Communication. Language of Life, který vyšel v USA v roce 2015. Nově se tak v knize objevuje celá kapitola Řešení konfliktů a mediace (kap. 11) a i další kapitoly doznaly dílčích změn. Za rozšíření jsme rádi, ještě větší radost však máme z toho, že celý český překlad doznal značných změn, a to proto, že se na úpravách textu podíleli lidé, kteří nejenom umějí anglicky, ale také rozumějí duchu/étosu/esenci nenásilné komunikace a umějí ji vtělit do textu. Protože v tomto případě na slovech a jejich náladě záleží.

 

Zeptal jsem se obou autorů revidovaného překladu na jejich pohledy.

 

Jak to vidí Miro

 

Nenásilná komunikace nabízí kromě jiných aplikací také zcela odlišný pohled na svět. Tedy i pohled na člověka a na jeho chování. Jak postupně přijímáme některé základní principy, koncepty, pohledy na to, co se okolo nás děje, a presumpce za své, ocitáme se ve zcela jiném světě. Jak to vyjádřil básník Rúmí – ve světě “za hranicemi dobra a zla, správna a nesprávna…”.

 

Za klíčový Marshallův přínos považuji právě odkrytí tohoto radikálně odlišného světa nenásilí. Mnoho lidí dnes nenásilnou komunikaci vnímá spíše jen jako nástroj k dosažení toho, co chceme. Jako další modalitu, která nám pomáhá přimět ostatní (nebo sami sebe) k tomu, aby dělali, co považujeme za správné. I proto považuji za nesmírně důležité, aby právě tento duch odlišného pohledu na svět, který lze v originálu jasně vycítit, zůstal zachován i v českém překladu.

 

Domnívám se, že bez odborné recenze nemohla původní překladatelka knihy tušit, co se autor snažil skutečně vyjádřit, a mnohé důležité původní významy se tak do českého textu nedostaly, anebo byly pochopeny zcela odlišně. To jsme se snažili v tomto revidovaném překladu napravit.

 

Jak to vidí Ivka

 

V revizi jsme se snažili vyladit atmosféru textu tak, aby více odpovídala duchu originálu a také duchu nenásilné komunikace. Velkým plusem tohoto vydání je kapitola o mediaci, která ukazuje základní principy mediace postavené na nenásilné komunikaci a ukazuje její specifika. To bude jistě zajímavé pro ty, kteří již principy procesu zvládání konfliktu orientovaného na lidské potřeby již ve své praxi nějak uplatňují. 

 

Také jsme upravili pojmy, které se v knize používají a to na základě našich zkušeností z praxe (například nouzová empatie, proces truchlení atd.). Velká část revize se týkala nepřesností překladu, které někdy představovaly značné významové odchylky. Někdy jsme zjednodušovali styl tak, aby to v češtině neznělo příliš komplikovaně. Snažila jsem se zachytit více Marshallův vyprávěcí tón, aby to neznělo příliš formálně a také aby byly zachovány důrazy. Třeba tam, kde Marshall mluví o potřebách, ty klíčové pojmy byly ponechány tak, jako v originálu, na rozdíl od původního překladu. 

 

Jelikož nenásilná komunikace je procesově-orientovaný (nikoli statický) jazyk, chtěli jsme to také zachytit v revizi překladu. Také v uvedených ukázkách rozhovorů byla snaha o věrnost originálu, tak aby byl víc zachován duch rozhovoru, včetně ironie. Také byly doplněny pasáže a úpravy z nejnovějšího anglického vydání.

 

Jak to vidíme spolu

K úplné spokojenosti by bylo potřeba překlad nejen revidovat, ale udělat úplně celý znovu. V současném stavu jsme knihu schopni doporučit ke čtení, šíření a inspiraci. A jsme moc rádi, že v Portále do těchto změn šli. České čtenářstvo tak má k dispozici kvalitní základ, na který další knihy solidně navazují. 

 

Moc se také těšíme na zdroje, které nabízejí systémovější pohled na nenásilku. V blízké době vyjde v českém překladu – konkrétně tedy v Mirově překladu 🙂 – kniha Miki Kashtan Svět nenásilí: Obnovování tkaniny lidského společenství vychází. Aktuálně je plánováno její vydání na červen 2022. Už jí chystáme místo v knihovničkách a vy můžete s námi.

 

Detailněji si o Mirovi, Ivce, novém překladu knihy Nenásilná komunikace – Řeč života a dalších zdrojích povídáme zde: