index


indexxx

indexxx

indexxx

Jak jednat smysluplně v náročné době

Miky Kashtan

 Poslední dobou, kamkoli jdu, narážím na zmatení, úzkost a toužení. Žijeme ve složité době. Mnoho z nás chce vědět, co je v této době smysluplné dělat. Související otázky se s pravidelností objevovaly na mé nedávné dlouhé cestě po Izraeli, Palestině a Evropě. Na jednom telesemináři jsme s účastníky přišli s kroky, jež můžeme učinit, abychom jednali smysluplně, a to dokonce předtím, než si uděláme jasno, jak se zapojit. Nejde o lineární a uspořádaný proces, nicméně popsané kroky v něm hrají významnou roli, ať jsou v jakémkoli pořadí.

Jak jednat smysluplně

* Pozoruj. Abychom podnikli jakékoliv kroky ke změně, nejdříve si musíme uvědomit, co nyní nefunguje. Protože dokud věříme, že současný stav je v zásadě funkční a potřebuje jen kosmetické změny, nebudeme mít motivaci jednat. Nebudeme mít motivaci jednat, dokonce ani když víme, že je něco špatně, ale myslíme si, že „tak to v životě prostě chodí“. Potřebujeme nejen vědět, že věci nefungují, ale také mít vizi, co je možné.

* Truchli. Dokud v sobě nenajdeme schopnost truchlit, všechny kroky, které uděláme, budou pravděpodobně vycházet z nemocné energie, která se spíše vymezuje, než vychází vstříc. Pak je až příliš pravděpodobné, že i když uspějeme, vytvoříme to samé, co jsme chtěli změnit. Truchlení nám umožňuje otevřít srdce, najít lásku, zlehka se dotknout touhy po něčem odlišném a plně se spojit s naší vizí.

Analyzuj. Uvědomuji si, že zvláště v NVC kruzích má analýza špatnou pověst. Ráda bych oživila naši ochotu přemýšlet, učit se, zkoumat, rozvažovat, klást si těžké otázky, odhalovat původní příčiny, místo abychom se soustředili na ty bezprostřední, dívat se na systémový kontext, a ne pouze na zúčastněné jedince, propojovat minulost, přítomnost a budoucnost, abychom dospěli k plnějšímu pochopení toho, co se děje a co by potřebovalo změnit, aby došlo k odlišnému výsledku. Chci, abychom dokázali mít jasno v naléhavých problémech, kterými se zabýváme, a při tom pamatovat na původní příčiny, protože tak nížíme riziko, že opět vytvoříme totéž, co zamýšlíme proměnit.

Přehodnoť, je-li třeba. Zejména pokud se plánujeme stát aktivními v nějakém hnutí, chci, abychom nalezli a udrželi si schopnost změnit naše příběhy a vybrat si, co budeme vyprávět sobě a druhým kolem nás. Na příbězích záleží. Pokud považujeme policii za součást pracující třídy, který byla donucena pracovat pro elity, budeme jednak jinak, než když policii posuzujeme optikou toho, jaký vliv má jako nástroj státu, aniž bychom omezovali jejich lidství, včetně schopnosti se změnit.

Rozlišuj. Chci, abychom byli schopni pojmenovat, co můžeme nabídnout, což často bude nějaká malá část toho, na čem nám velmi záleží. V jistém ohledu nás zvu k tomu, abychom hledali přesný průnik našich schopností, dostupnosti, našeho chápání toho, co je potřeba, a našeho postavení.

Pečuj. Jak se můžeme postarat o své tělo a život a zároveň o všechen život, zatímco se snažíme přinést změnu, po které tak toužíme? Jak se budeme živit, ať už se rozhodneme dělat cokoliv?

* Podporuj. Jeden ze způsobů, jak snížit pravděpodobnost opětovného vytvoření patriarchální minulosti, je najít si a udržovat podpůrné sítě. Podpora zpochybňuje všechny tři pilíře patriarchátu: nedostatek, oddělenost a bezmoc. Když je podpůrná síť mnohostranná a silná, každý je podporován a stáváme se při svém zpochybňování systémů a pohledů na svět, jež nás přivádějí na pokraj vyhynutí, kreativnější a odolnější.

Přeložila: Eva Čepelková

PS: Miki Kashtan kromě kurzů nabízí i online semináře zdarma s palčivými tématy např. Facing Priviledge, Questioning Money. Nejnovější reaguje na klimatickou krizi Reckoning with Collapse. Najdete je zde.