Na doslech

Podpůrná video‑setkání v době koronaviru.

Na doslech je dobrovolnický projekt odborníků a odbornic v oblasti krizové intervence a příbuzných odvětví. Jeho cílem je poskytnout prostor pro sdílení aktuálního prožívání v souvislosti s pandemií koronaviru a společenskými opatřeními.

PRO KOHO:

  • Pro každého, kdo chce získat perspektivu, jak situace ovlivňuje ostatní a zároveň sdílet, jak dopadá na něj.
  • Pro každého, kdo prožívá intenzivní emoce v souvislosti s šířením koronaviru a děním kolem a hledá v tom podporu.
  • Pro každého, kdo je izolován od ostatních a ocenil by možnost online setkání s dalšími lidmi.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

  • Hodinový Skype hovor ve skupině 7 lidí pod vedením dvou moderátorů se zkušenostmi v oblasti: krizové intervence, psychohygieny, psychoterapie, krizové komunikace.
  • Sdílení vlastního prožívání a naslouchání ostatním přítomným.
  • Úlevu v náročné situaci, orientaci v klíčových informacích a praktické tipy pro další postup.

Podívejte se přímo na stránku projektu Na doslech.