Kdy

Středa 08. 11. 2023
17:00 - 20:00

Kde

On line

Další informace

Začátečník NVC a systémy Jednodenní

Délka kurzu: 3 hod.

Cena: Dar pro Nonviolent Global Liberation 800- 20 000. Kč

Lektor

Eva Malířová

lektorka certifikovaná CNVC, facilitátorka, mediátorka

Cesty k světu nenásilí (12/24) Síla záměru: rozplétání systémů dominance

Pro koho? Když se snažíte o zlepšování směrem k participaci a pospolitosti a systém vaší organizace nebo širší systém společnosti vás strhává zpět. 

Když usilujeme o vizi světa, kde můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba, narážíme na na mnoho bariér, ať už jsou to naše zvnitřněné vzorce systému dominance, který chceme měnit, nebo nastavení organizací a institucí,  v nichž působíme. Bez něčeho, co by působilo jako opěrný bod, je velmi nepravděpodobné, že bychom měli dostatek sil pokračovat. 

Proto potřebujeme jasný cíl, „proč“ to všechno děláme. Poslání je vždy zaměřeno na překlenutí propasti mezi naší současnou realitou, individuální i kolektivní, a vizí vzájemně propojeného života. Poslání má v sobě zabudován dostatek lásky, aby se o něj bylo možné opřít i tehdy, když naše snaha o individuální a kolektivní osvobození narazí na překážky ze strany systému, v němž žijeme. Pokud je poslání propojeno s přesvědčením a hodnotami, umožňuje nám stát pevně a posiluje naši odolnost a schopnost transformovat výzvy, s nimiž se setkáváme. Tomu říkáme „rozplétání“ systémů dominance.

Co je v plánu pro společný čas?

 • Co dělá z vědomého záměru jedinečnou lidskou schopnost?
 • Proč je záměr tak silnou motivací? 
 • Proč otázky týkající se poslání zvyšují kapacitu?
 • Jaký je vztah mezi záměrem a láskou? 
 • Proč je rozplétání tak nezbytné? Proč není osvobození snazší?

Proč je to podle důležité?

Věříme, že jiný způsob spolupráce a soužití je zcela možný. Místo života v nedostatku, odcizení a bezmoci, můžeme žít v pospolitosti, s možností volby a s prouděním zdrojů tam, kde je jich potřeba. Nikoli až na nebi či v příštím životě, ale tady a teď v šířích se organizacích a a komunitách. 

Nikdo sám nedokáže vyřešit globální výzvy, kterým čelíme, proto se potřebujeme učit rozhodovat společně s lidmi velmi odlišnými, než jsme my sami, napříč ekonomickými a sociálními rozdíly, které některým z nás poskytují velká privilegia a těžce dopadají na jiné z nás. 

 

Téma je jednou z mnoha oblastí, ve které experimentujeme v organizaci Nenásilné globální osvobození (NGL).  Zejména v tomto tématu je důležité připustit, že nemáme odpovědi a máme mezi sebou rozpory. 

Co čekat od formátu setkání:

 • úvodní vstup do tématu s množstvím užitečných konceptů, trochou praxe či příběhů
 • principy a praktiky do praxe
 • online odevšad
 • každý měsíc od září
 • každé setkání stojí samo o sobě, ale vzájemně se propojují
 • Na rozdíl od našich workshopů a kurzů NEJDE o trénink.

Finanční toky: 

Tato řada vznikla také za účelem získání zdrojů pro mezinárodní hnutí NGL – Nonviolent Global Liberation, z jehož zkušeností a poznatků série čerpá. Místo, abyste platili za setkání formou směny, dejte prosím dar na podporu NGL, které rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan. Dejte kolik chcete, aniž by vás to ohrožovalo nedostatkem, nebo vyvolalo vaše podráždění. Pokud máte dostatek zdrojů, a sdílíte vizi a podporujete poslání NGL, můžete dát klidně 200 000, nebo můžete dát 0. Pokud oceníte jasnost, dejte třeba 800 kč.

Jak na to:

 • PayPal ve prospěch NGL.  https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=G6EHM6YB8SZ7Y
 • Pokud způsob platby umožňuje dát k platbě poznámku, napište CzechNGL.

Řada: Cesty ke světu nenásilí 

Toto setkání  je součást řady samostatných setkáních, na nichž ohledáváme cesty, jak žít a organizovat se s ostatními lidmi s oporou  v principech nenásilí.

Jde o seriál tříhodinových interaktivních úvodů do učení, principů a praktik, které vznikly z praxe a experimentů mezinárodní komunity Nenásilné Globální Osvobození (Nonviolent Global Liberation (NGL).  V NGL přicházíme s  podněty pro systémová opatření podporující život v nenásilí, experimentujeme s nimi, rozvíjíme je se záměrem přispět k tomu, aby více lidí mohlo žít společně bez hádek a efektivně řešit globální výzvy. NGL rozvíjí a šíří práci Miki Kashtan

Setkání  jsou ozvěnou online setkávání, která připravuje a vede Miki Kashtan, my je v několika různých týmech a jazycích přenášíme do vlastního prostředí.

Další plánovaná témata řady a nahrávky minulých dílů zde.